Apsaimniekojam
Tavu īpašumu kā savējo!

Pakalpojumi

 • Piedāvājam veikt esošās apsaimniekošanas maksas un apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu auditu. Ņemot vērā mūsu ievērojamo pieredzi, esam gatavi izanalizēt un auditēt esošo Jūsu īpašuma apsaimniekošanas modeli, apsaimniekošanas maksu, sniegto pakalpojumu kvalitāti un to izmaksu apmēru (piemēram, uzkopšanas izmaksas, liftu, siltummezglu un citu inženiersistēmu apkopju/remontu izmaksas utt.)
 • Esošās apsaimniekošanas maksas samazināšana. Gandrīz vienmēr ir iespējams samazināt apsaimniekošanas/pārvaldīšanas izdevumus, piemēram, izvēloties citu inženiersistēmu uzturētāju vai pieņemot darbā savu speciālistu, vai arī nodibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību, un apsaimniekošanu veikt saviem spēkiem, piesaistot pārvaldnieku, kurš nodrošinās visas nepieciešamās pārvaldīšanas darbības un veiks īpašuma uzturēšanu
 • Dzīvojamo namu apsaimniekošana. Komercīpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana. Piedāvājam visa veida nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tajā skaitā dzīvojamo namu, komercobjektu, zemesgabalu.
 • Problemātisku īpašumu pārvaldīšana, ievešana valdījumā, sadarbības izbeigšana ar problemātisku apsaimniekotāju, apsaimniekotāja maiņa. Esam uzkrājuši pieredzi arī problemātisku īpašumu pārņemšanā un ievešanā valdījumā, kā piemēram, fiktīvi īres līgumi, lielu objektu pārņemšana no iepriekšējiem īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, juridiski korekta apsaimniekotāja nomaiņas organizēšana
 • Koplietošanas telpu un palīgtelpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, dārznieka pakalpojumi. Nodrošinām un organizējam pieguļošās teritorijas uzkopšanu, apzaļumošanu, telpu uzkopšanu, ģenerālo tīrīšanu)
 • Inženiersistēmu uzturēšana un apkope: avārijas dienesta nodrošināšana 24 h diennaktī, elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana, siltumapgādes sistēmas uzturēšana, ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, gāzesvadu, dūmvadu uzturēšana un apsekošana, ventilācijas sistēmas uzturēšana, lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana, komunikāciju un iekārtu uzraudzīšana, apkope, remonts, citu inženiersistēmu uzturēšana un remonts
 • Kvalitatīvi elektriķa pakalpojumi. Piedāvājam veikt jebkuras sarežģītības elektromontāžas un instalācijas darbus tajā skaitā elektroinstalācijas ierīkošanu, rozešu uzstādīšana un maiņu, gaismas ķermeņu nomaiņu un remontu, vecu elektrosadalņu renovāciju, āra apgaismojuma nomaiņa, uzlabošana, sadzīves tehnikas pieslēgšanu utt.
 • Kvalitatīvi santehniķa pakalpojumi. Piedāvājam veikt jebkuras sarežģītības santehniskos darbus tajā skaitā ūdens, kanalizācijas, apkures cauruļvadu (guļvadu, stāvvadu), silto grīdu uzstādīšana un nomaiņa, santehnisko iekārtu (podi, pisuāri, bidē, maisītāji) uzstādīšana un remonts, apkures iekārtu (gāzes katlu, malkas katlu, siltumsūkņu) uzstādīšana un remonts utt. Mūsu darbiniekiem ir arī ievērojama pieredze zemes siltumsūkņu uzstādīšanā un remontā, veicam arī zemes kontūru ierakšanas darbus, kā arī siltumsūkņu apkopes.
 • Visa veida remontdarbu organizēšana un darbu uzraudzība. Piedāvājam organizēt jebkuru remontdarbu, tenderi/iepirkumu, kā arī nodrošināt veicamo darbu kvalitātes uzraudzību)
 • Ēku energoaudits
 • Debitoru kontrole un parādu piedziņas pakalpojumi tajā skaitā tiesvedības. Tikai nepārtraukta parādnieku kontrole nodrošina stabilu naudas plūsmu un neveicina parādu uzkrāšanos un problēmas norēķinos ar pakalpojumu sniedzējam).
 • Juridiskie pakalpojumi (visa veida dokumentu/līgumu sagatavošana, interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs)
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšana (nav noslēpums, ka 01.07.2016 visiem iedzīvotājiem papildus esošajai apsaimniekošanas maksai būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā, kas nozīmē apsaimniekošanas maksas ievērojamu sadārdzinājumu, kas var būtiski ietekmēt lielāko daļu dzīvokļu īpašnieku, it sevišķi sociāli mazāk aizsargātos. Lai no tā izvairītos, iesakām dibināt savu dzīvokļu īpašnieku biedrību, tādējādi izvairoties no PVN maksāšanas, kā arī ievērojami samazinot apsaimniekošanas izmaksas. Apsaimniekošanas maksa ar PVN netiks aplikta, jo biedrībai, apsaimniekojot vienu dzīvojamo namu, apgrozījums nesasniegs normatīvajos aktos noteikto EUR 40000 slieksni, kad ir jāreģistrējas VID kā PVN maksātājam.)