Apsaimniekojam
Tavu īpašumu kā savējo!

Jaunumi/Aktualitātes
Ieteikumi īpašniekiem

Apstiprinātai komunālo pakalpojumu aprēķināšanas metodikai ir jābūt katrā mājā!

Mūsu pieredze rāda, ka dzīvokļu kopības (kopsapulces) apstiprināta komunālo pakalpojumu aprēķināšanas metodika ir ļoti reti satopama.

Kādēļ tā ir nepieciešama? Galvenokārt, lai visiem īpašniekiem būtu skaidri saprotams, kā tiek aprēķināts konkrēts komunālais pakalpojums, piemēram, atkritumu izvešana: uz dzīvojošo personu skaita dzīvoklī, uz deklarēto personu skaitu dzīvoklī, uz dzīvokļa platību, vai tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.

Izstrādāta un dzīvokļu īpašnieku apstiprināta metodika neļaus ļaunprātīgiem īpašniekiem apstrīdēt aprēķinus, saņemto rēķinus un nemaksāt par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.