Apsaimniekojam
Tavu īpašumu kā savējo!

Jaunumi/Aktualitātes
Ieteikumi īpašniekiem

 • 10
  Apr
  2018

  Apsaimniekošanas maksa un PVN. Dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšana

  Lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku ir saņēmuši pirmos rēķinus, kuros apsaimniekošanas/pārvaldīšanas maksa ir palikusi par 21% dārgāka, t.i., tā ir aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Apsaimniekošanas/pārvaldīšanas maksas aplikšana ar PVN ir ievērojami palielinājusi iedzīvotāju izdevumus par mājokli, kas savukārt var būtiski ietekmēt lielāko daļu dzīvokļu īpašnieku, it sevišķi sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju maksātspēju, kā rezultātā var pieaugt kopējie parādi par komunālajiem pakalpojumiem.

  Lai no tā izvairītos, iesakām dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, kuru pārvaldīs un apsaimniekos Tavu Mājas, tādējādi izvairoties no PVN maksāšanas, kā arī ievērojami samazinot apsaimniekošanas izmaksas. Apsaimniekošanas maksa ar PVN netiks aplikta, jo biedrībai, apsaimniekojot vienu-divus dzīvojamo namus, apgrozījums nesasniegs normatīvajos aktos noteikto EUR 50000,00 slieksni, kad ir jāreģistrējas VID kā PVN maksātājam. Turklāt, ja Tavu Māju apsaimniekos īpašnieku izveidota biedrība, tad visi ienākumu un izdevumi būs skaidri pārskatāmi un saprotami. SIA “Tavu Māju Apsaimniekotājs” var palīdzēt Tev ietaupīt uz apsaimniekošanas/pārvaldīšanas izdevumiem, nodrošinot palīdzību biedrības dibināšanā un apsaimniekotāja nomaiņas procesā, kā arī turpmākajos ar Tavu māju saistītos pārvaldīšanas jautājumos.

 • 5
  Feb
  2018

  Apstiprinātai komunālo pakalpojumu aprēķināšanas metodikai ir jābūt katrā mājā!

  Mūsu pieredze rāda, ka dzīvokļu kopības (kopsapulces) apstiprināta komunālo pakalpojumu aprēķināšanas metodika ir ļoti reti satopama.

  Kādēļ tā ir nepieciešama? Galvenokārt, lai visiem īpašniekiem būtu skaidri saprotams, kā tiek aprēķināts konkrēts komunālais pakalpojums, piemēram, atkritumu izvešana: uz dzīvojošo personu skaita dzīvoklī, uz deklarēto personu skaitu dzīvoklī, uz dzīvokļa platību, vai tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.

  Izstrādāta un dzīvokļu īpašnieku apstiprināta metodika neļaus ļaunprātīgiem īpašniekiem apstrīdēt aprēķinus, saņemto rēķinus un nemaksāt par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.